Hrvatski kraljevski grad Jajce ovih dana proslavlja 23. obljetnicu oslobađanja od okupacije VRS-a i velike pobjede Hrvatskih snaga (HVO-i HV) u VRO Maestral kojom su ta okupirana hrvatska područja u BiH 1995. godine oslobođena.

-Operacija Maestral počela je 8. rujna, a okončana je 15. rujna 1995., premda je razmatrana opcija da se nastavi i zauzme Mrkonjić Grad. U početnoj fazi operacije cilj je bio zauzeti prijevoj Mlinište, planinu Vitorog i prisiliti srpske snage na povlačenje s Kupreške visoravni kako bi se postigli povoljni uvjeti za napredovanje prema Šipovu i Jajcu. U napadajnom dijelu operaciji sudjelovale su postrojbe HV-a: 4. i 7. gardijska brigada, 1. hrvatski gardijski zdrug, 126. domobranska pukovnija i 81. gardijska bojna. Iz sastava HVO u napadajnom dijelu sudjelovale su: 1. i 2. gardijska brigada, Specijalna policija MUP-a HR HB-a i 60. gardijska bojna Ludvig Pavlović. Operaciju su osiguravale snage HV-a iz Operativne grupe Jug u aktivnoj obrani na pravcu Bosansko Grahovo – Drvar, a Operativne grupe Zapad na dijelu državne granice na pravcu Srb – Drvar. Zapovjednik Hrvatskih snaga u VRO Maestral bio je general pukovnik Ante Gotovina. Tijekom operacije na oslobođeni i zauzeti prostor uvedene su snage HVO-a iz zbornih područja Mostar, Tomislavgrad i Vitez. Za potporu su zaduženi 10. topničko-raketni puk HVO-a te 14. i 20. topnički divizijun HV-a - istaknuo je povjesničar Davor Marjan u izjavi za portal Dnevnik.ba.

Podsjetio je i na čudnu ulogu Armije BiH u ovoj operaciji.

-Oslobođeno je i zauzeto područje površine oko 2500 četvornih kilometara, uključujući tri grada, Drvar, Šipovo i Jajce, i dva važna prijevoja, Oštrelj i Mlinište. Bošnjačke snage ni bi ni spominjao, premda su iskoristile učinak hrvatskih snaga da bez većih borbi oslobode i zauzmu velik dio zapadne Bosne - kazao je Marijan. 

Podsjetimo, zahvaljujući operacijama Hrvatskih snaga poznatim pod kodnim nazivima Zima 94., Cincar i Ljeto 95. stvoreni su svi preduvjeti za oslobađanje šireg područja Knina, dok je realiziranjem operacija Maestral i Južni potez, vodstvo pobunjenih Srba u BiH i Slobodan Milošević prisiljeno na sjedanje zaa pregovarački stol u Daytonu.

 

M.J.