Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je na današnjem zasjedanju Vlade izmjene koje se predlažu Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu.

-Ovim izmjenama nastoji se pojednostaviti postupak i olakšati stjecanje hrvatskog državljanstva za pripadnike hrvatskog naroda u inozemstvu te iseljenike i njihove potomke, čime će se prepoznati gospodarski, demografski, društveni, znanstveni i ostali potencijali u hrvatskom iseljeništvu.
Od početka primjene Zakona o hrvatskom državljanstvu 1992. godine pa do danas naturalizacijom je primljeno 1,09 miljuna stranih državljana. U taj broj nisu uračunate osobe koje se izravno upisuju u knjige državljana jer državljanstvo stječu podrijetlom, kao djeca hrvatskih državljana, bilo da žive u Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Značajnije izmjene koje se predlažu ovim zakonom jesu: za stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom, kod djeteta čiji je jedan roditelj u trenutku njegova rođenja hrvatski državljanin povećava se dobna granica za prijavu do navršene 21. godine, a dosad je to bilo do 18. godine.

Izostavlja se generacijsko ograničenje za stjecanje hrvatskog državljanstva za potomke iseljenika te se oni i njihovi supružnici ujedno oslobađaju obveze poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenoga uređenja.

Jasnije se precizira pojam iseljenika iz RH tako da se propisuje kako se iseljenikom smatra osoba koja se iselila prije 8. listopada 1991. godine. Nadalje, propisuje se da se iseljnikom ne smatra osoba koja se iselila s područja RH, a nije imala bivše hrvatsko republičko državljanstvo, odnosno zavičajnost na području Hrvatske.

Omogućava se stjecanje hrvatskog državljanstva rođenjem za maloljetnu djecu rođenu u inozemstvu, čiji je jedan roditelj stekao hrvatsko državljanstvo nakon djetetova rođenja kao iseljenik ili potomak iseljenika, ili kao pripadnik hrvatskog naroda.

Predlaže se pojednostavljenje izvođenja dokaza za pripadnike hrvatskog naroda koji ne raspolažu osobnim dokazima o pripadnosti hrvatskom naraodu, a za čije je roditelje nedvojbeno utvrđena pripadnost hrvatskom narodu.

Normira se da osoba koja se kao punoljetna odrekla hrvatskog državljanstva ne može steći to državljanstvo ni po jednoj zakonskoj osnovi.

Propisuje se mogućnost ukidanja odnosno poništavanja rješenja o stjecanju hrvatskog državljanstva ako je stečeno temeljem braka sklopljenog iz koristi, sukladno odredbama Zakona o strancima, lažnim predstavljanjem ili pak prijevarom u upravnom postupku stjecanja hrvatskog državljanstva, odnosno zbog osude naturalizirane osobe za kaznena djela protiv Republike Hrvatske te protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva.
Predlaže se davanje svečane prisege kod osobe koja hrvatsko državljanstvo stječe naturalizacijom - istaknuo je Božinović.

Premijer Plenković zaključno je kazao kako će ovim izmjenama Hrvati izvan Hrvatske moći lakše steći hrvatsko državljanstvo nego dosad.

- Ali pritom se zadržava nužna razina potrebnog opreza i sigurnosti -istaknuo je Plenković.

Podsjetio je na sudjelovanje ministra Davora Božinovića u Marakešu.

-Vidjeli ste da je ogromna većina članica UN-a prihvatila Globalni kompakt. Riječ je o dokumentu koji nije obvezujući, ovo je jedini način da se kontroliraju migracije. Naš stav bio je razuman, racionalan, nismo kao ni inače podlegli histeriji, kao što to rade neke druge političke stranke. Pokazali smo zrelost, a s time ćemo i nastaviti - naveo je Plenković.

 

M.M.