Kultura

Kolaži Duška Šibla

Odavno se učvrstilo razmišljanje kako u slikarstvu vrijede samo ulja i akrili na platnu (mada se često branimo kako su taj stav nametnuli galeristi a onda se i mi nekako složili s time), dok su sve druge tehnike i sve druge podloge, samo ono drugo, sekundarno, manje važno, manje zanimljivo i manje intrigantno ili izazovno.

Ciklus krajobraza Bojana Doleneca

Očito je odlazak iz Zagreba u Slavoniju, iznimno pogodovao akademskom slikaru Bojanu Dolenecu, slika sve više, uglavnom privučen neskrivenom magijom slavonskog krajobraza, posve oslobođen tamnih motiva i sumornih doživljaja.

Grafička dorada flomasterom

Brojne se novosti pojavljuju u posljednje verijeme u atelijeru slikara Mladena Žunjića. Nedavno je predstavljen novi ciklus gdje je u prvom planu grafička dorada flomasterom.

Slikarstvo Duška Šibla

Na žalost, izlazak reprezentativne monografije o kompleksnom opusu akademskog slikara Duška Šibla i njezina prezentaciju uz prateću izložbu, poklopila se s pojavom vuirusa, koji je sve aktivnosti pomalo smanjivao a onda i gotovo definitivno utišao.

Dalmatinski motivi Nevena Otavijevića

Prirodno je posve da slikar slika svoje okruženje, od samih početaka pa do samog kraja svojih likovnih aktivnosti, u raznim tehnikama i na svakovrsnim podlogama, u bezbroj kombinacija, svih stilskih orijentacija, progovarajući na taj način i o svijetu u cjelini ali i o svom mikro volumenu življenja.

Grafička umjetnost Mladena Žunjića

Nedavno je slikar Mladen Žunjić predstavio posve novu artističku produkciju, naime , umjetnik je predstavio iz svojeg atelijera izvornu grafičku estetiku radova osobnim likovnim jezikom.