Jedan od najvećih, najplodnijih i najizvođenijih hrvatskih dramatičara, Ivo Brešan, umro je u 81. godini života.

Brešan je rođen u Vodicama kod Šibenika  1936. godine. Gimnaziju je polazio u Šibeniku, a slavistiku i filozofiju diplomirao je  na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Brešan je pripovijetke počeo objavljivati 1955. u Šibenskoj reviji, a usporedo je bio glumac amater u dramskoj družini Kolo i profesionalnomu šibenskom kazalištu. Od 1960. bio je profesor u šibenskoj gimnaziji, a od 1983., bio je umjetnički voditelj u Centru za kulturu i Međunarodnom festivalu djeteta u Šibeniku.

Njegova najpoznatija djela su Ptice nebeske, Spletke, Utvare, Anera, Svečana večera u pogrebnom poduzeću, Hidrocentrala u Suhom dolu i druge.

Najpoznatija drama Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, najprije je izvedena 1971. u zagrebačkom kazalištu Teatar ITD, a potom je uprizorena u desetak poljskih kazališta a izvodila se i u SSSR-u, Mađarskoj, Bugarskoj, Čehoslovačkoj, Austriji, Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj i drugim zemljama.

Ivo Brešan je pisao i filmske scenarije, najprije s filmskim redateljima Krstom Papićem i Veljkom Bulajićem, a potom sa sinom Vinkom Brešanom.

M.M.