Umjetnost

Još ni danas ne daju da se po njemu nazove galerija

U Koprivnici je 27. studenoga 1992. umro najpoznatiji hrvatski slikar u svijetu – Ivan Generalić (r. 21. prosinca 1914. u Hlebinama). Začetnik je hrvatske i europske naivne umjetnosti. Samostalno je izlagao diljem svijeta s iznimno velikim uspjehom. Pokrenuo je međunarodnu afirmaciju hrvatske naivne umjetnosti. Veći broj najpoznatijih djela (što u Podravini nitko nije učinio!) darovao je Galeriji Hlebine, odnosno hrvatskom narodu.

Kameni brodovi Mate CROate

I danas gledajući novu produkciju suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, akademskog kipara Mate CROate ( Mate Turića ) osjećam i uzbuđenje i iznenađenje u neposrednoj blizini njegovih jedrenjaka, brodova, uvijek napetih jedara jer doista, ti raznolika kamena plovila plove i žive plovidbu.

Hommage Jacksonu Pollocku

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar Mladen Žunjić ,jedan je dio svoga doista opsežnog i kompleksnog opusu posvetio Jacksonu Pollocku i to na sebi svojstven način, varirajući motive američkog umjetnika.

Atlasi sjećanja Ranka Ajdinovića

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar Ranko Ajdinović, autor je zanimljivog i poticajnog nefigurativnog opusa na srednjim i većim formatima platna.

Ciklus Bijelih kolora

Ovih je dana vrlo aktivni hrvatski likovni umjetnik, slikar Mladen Žunjić predstavio novi ciklus Bijelih kolora.

Portreti žena Nevena Otavijevića

Samozatajni zadarski slikar Neven Otavijević slika, koliko mu objektivne okolnosti dopuštaju dok ga subjektivne upućuju, guraju prema obimnijoj kontinuiranoj produkciji.