Svi dosadašnji ciklusi suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika,slikara Mladena Žunjića zorno svjedoče o njegovim kontinuiranim potragama o putovanje u samo središte motiva, u njegovu duboko skrivenu unutarnjost,služeći se vješto i strastveno snažnim kolorom na velikom formatu platna.

Novi ciklus, koji smo nazvali Irealnim konstrukcijama izveden je u ulju i akrilu na formatu platna 110 x 100 cm, sačinjen je od niza slika s intrigantnim ali i vrlo živopisnim motivima,koji i nadalje naviješćuju gibanje,možda ne onako eruptivno kao u prošlim ciklusima, ovo je sada vrenje energije koja čeka svoj pravi trenutak za silno i kao i uvijek nezaustavljivo energetsko oslobađanje.

Pred nama se u novom ciklusu nižu konstrukcije sustava znakova, s određenim ili pak prikrivenim, tajnim značenjima, poput hijeloglifa prije dešifriranja, uz tvorbu formi koje pak govore o novostvorenom modelu.

Žunjić stvara nove, imaginarne ili odraze realnih svijetova, kombinacije stvarno nestvarnih svijetova, ukazuje na njih i približava ih nama, sve su bliže i sve dublje.

Irealne konstrukcije govore i o paralelnim oblicima postojanja i trajanja, o istodobnim dvostrukim tvorevinama, oživotvorenih vrlo živim bojama.

Žunjić je slikar prostora u kojem žive oceani boja, tragova obilježenih gibanja, tajanstvene forme, za koje ne znamo jesu li bile ili će tek biti.

I ovaj ciklus potvrđuje snagu slikara Mladena Žunjića i njegovu nadahnutost nefigurativnim motivima i ljubav prema boji.

 

Miroslav Pelikan