Knjigozori

Dugovječnost hrvatskoga jezika u BiH

Prikaz knjige: Jezik Hrvata u Bosni i Hercegovini od Matije Divkovića do danas – Zbornik radova s Međunarodnog suradnog skupa održanog 23. ožujka 2012. u Zagrebu, urednik Jadranka Gvozdanović i dr., Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji, Zagreb, 2015.