Srednjovjekovna utvrda Kruševac nalazi se u blizini jednog od izvora rijeke Lištice u Borku (Široki Brijeg). Materijali za film snimljeni su u srpnju i kolovozu 2007. godine, a dokumentarac je završen u svibnju 2017. godine.

Sugovornici u dokumentarcu su dr. sc. Tihomir Zovko, povjesničar, mr. sc. Tomislav Anđelić, arheolog i mr. sc. Radoslav Dodig, prijatelj, domoljub i nadasve intelektualac koji nažalost nije više s nama.

U srpnju 2007. godine snimali smo postavke franjevačkog muzeja u Humcu. U te popodnevne sate nazvao sam pokojnog mr. sc. Radoslava Dodiga. U kratkim crtama predstavio sam se i zamolio arheologa za kratko izlaganje o srednjovjekovnoj utvrdi u Borku u dvorištu franjevačkog samostana na Humcu. Već tada je pokojni Radoslav Dodig bolovao od terminalne bolesti. Unatoč tome, rekao mi je: „Ne znam mnogo o Kruševcu, mogao bih par minuta nešto reći sa arheološkog gledišta, no nemam Vam što novo reći.“

Odgovorio sam da bih želio rado snimiti tih par minuta izlaganja, jer mi je vrijedno imati takvog sugovornika u dokumentarcu. Radoslav je rado prihvatio. Sretan sam jer sam dobio takvog sugovornika u dokumentarnom filmu. Kasnije se nismo sreli. Saznao sam za njegovu smrt. Nakon 10 godina ponovno pravim osvrt na dokumentarni film, Bogu zahvalan i svim dragim ljudima koji su imali sluha za ovaj rad, i ujedno sretan što sam imao prilike surađivati sa pokojnim mr. sc. Radoslavom Dodigom.

 

Hrvoje Mandić