Arheologija

Održan međunarodni znanstveni skup „Salona od godine 119. prije Krista do kasne antike“

Na „31. Knjizi Mediterana (od 22. do 29. rujna)“ u organizaciji Književnog kruga Split, Arheološkog muzeja u Splitu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu, od 23. rujan do 25. rujna, u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Splitu, u povodu visoke obljetnice prvog spomena imena Salona, održan je, trodnevni međunarodni znanstveni skup pod nazivom „Salona od godine 119. prije Krista do kasne antike“.