Vrhovni sud BiH odbacio je kao neosnovne i netočne navode bošnjačke strane o provođenju diskriminacije i segregacije u obrazovnom sustavu na području središnje Bosne.

Donoseći ovakvu odluku, Vrhovni sud se pozvao na međunarodne odredbe po kojima se pravo na jezične i vjerske različitosti mora poštovati.

-Mogućnost i postojanje dvaju nastavnih planova i programa na bosanskom i hrvatskom jeziku sa zajedničkom jezgrom 70% suglasno je i s Konvencijom protiv diskriminacije u odgoju obrazovanju usvojene na 11. zasjedanju Opće konferencije UNESCO-a i koju je BiH ratificirala, gdje su u članku 2. Konvencije navedene okolnosti koje se ne smatraju diskriminacijom u smislu članka 1., a to je osnivanje ili održavanje posebnih odgojno-obrazovnih ustanova sustava zbog vjerskih ili jezičnih razloga - navodi se u pravorijeku sudske presude.

 

M.M