Vjera

Zbog čega se pokojni fra Bogomir Zlopaša silno zamjerio Juri Galiću?

»Bijačo, proklinjem te u ime Isusa Krista... Proklinjem te jer si se odrekla Boga, stvoritelja neba i zemlje i priklonila crnom komunističkom đavolu da s tobom na đavolski način ovladava...!« riječi su koje je Jure Galić, aktualni predsjednik SABNOR-a BiH i nekadašnji komunistički vođa i ilegalac u zapadnoj Hercegovini, ponovio u nekoliko navrata pripisujući ih pokojnom fra Bogomiru Zlopaši.