Arhiva članaka HRsvijet.netOve će godine maturanti prvi put polagati državnu maturu. Trebala je biti uvedena još lani, no zagrebački gimnazijalci su izašli na ulice tvrdeći da je loše organizirana i da se neće stići pripremiti za ispite pa su je odgodili na godinu dana.

Državna matura će zamijeniti dosadašnju i prijamne ispite na fakultetima, a 32.129 maturanata će se na ispitima znanja iz obaveznih i izbornih predmeta boriti za 38.000 mjesta na fakultetima.

Tko mora položiti državnu maturu?

Svi maturanti koji se žele upisati na neki od fakulteta. Državna matura je obavezna za učenike gimnazije jer je dokaz da su je završili. Učenici strukovnih škola ne moraju izaći na maturu, osim ako ne žele na fakultet.

Kad je posljednji dan prijave za polaganje državne mature?

Za prvi rok maturanti se mogu prijaviti zaključno do 31. siječnja. Prijave za jesenski ispitni rok su od 20. do 24. srpnja, a za zimski rok do 30. studenoga ove godine.

Koliko ima slobodnih mjesta na fakultetima i visokim školama?

Na fakultetima ima 38.000 slobodnih mjesta, dok 32.129 maturanata ima pravo na polaganje državne mature. Neki fakulteti će bez obzira na državnu maturu i dalje imati prijamne ispiti.

Kako se prijavljuje državna matura?

Učenik u svojoj školi dobiva korisničku oznaku, lozinku i PIN. Potom treba otići na internet-stranicu www.postani-student.hr, gdje će pronaći link za prijavu. Upisom podataka otvara mu se formular u kojem odabire željene predmete koje namjerava položiti i fakultete koje bi želio upisati.

Na koliko fakulteta i visokih škola se svaki pojedini učenik može prijaviti?

Svaki maturant se može prijaviti na najviše deset fakulteta i visokih škola.

Koliko stoje prijava i polaganje mature?

Matura je besplatna za sve učenike koji je polože u prva dva pokušaja. Treći pokušaj se naplaćuje 100 kuna po obveznom i 105 kuna po izbornom predmetu. Maturu će plaćati i oni koji su ranije završili srednju školu.

Od čega se sastoji državna matura?

Od obaveznog i izbornog dijela. Svi učenici će polagati tri obavezna predmeta: hrvatski, matematiku i strani jezik.

Ovisno o zahjevima fakulteta na koji se učenik želi upisati, ti se predmeti mogu položiti na višoj ili osnovnoj razini znanja. Ispiti iz izbornog dijela nisu obavezni i broj predmeta nije ograničen. Izborne predmete učenik polaže ovisno o zahtjevima studijskog programa koji prijavljuje. 

Kad će se znati rezultati mature i znače li oni da je učenik “upao” na fakultet?

U ponoć 7. srpnja Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, koji organizira i provodi maturu, na internetu će objaviti rang liste studijskih programa. Pomoću identifikacijskih podataka koje će dobiti u školi, maturant će moći provjeriti je li iznad upisnog praga. Ako je, znači da je ostvario pravo upisa na taj studijski program. No da bi se mogao upisati, unosom tajnog broja će morati potvrditi namjeru upisa. Rok do kojeg to može učiniti je 19. srpnja.

Koliko dugo vrijedi državna matura?

Vrijedi doživotno, a rezultati se upisuju u Središnji registar državne mature./24sata

{googleAds}<script type="text/javascript"><!--

google_ad_client = "pub-4856610173099525";

/* 300x250, HOSTAMO SL-TEX */

google_ad_slot = "8444226637";

google_ad_width = 300;

google_ad_height = 250;

//-->

</script>

<script type="text/javascript"

src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

</script>{/googleAds}