Arhiva članaka HRsvijet.net


SARAJEVO - Inicijativa zastupnika HSS-NHI-a u federalnom Parlamentu Ante Čolaka prema kojom bi trebalo izmijeniti Zakon o federalnim jedinicama te na taj način omogućiti ulazak općine Vareš u Sarajevsku županiju otvorila je pitanje unutrašnje prekompozicije Federacije, ali i staru ideju o spajanju Hercegbosanske i Zapadnohercegovačke županije, prvo na gospodarskim, a onda i političkim temeljima. Sam Čolak odbacuje pojedine istupe kako se iza slučaja općine Vareš krije zapravo pokušaj stvaranja zakonskih temelja za kasniji ustroj neke vrste federalne jedinice s hrvatskom većinom, te objašnjava kako je ovaj pokušaj utemeljen u zakonu koji dozvoljava da općine budu u sastavu županija bez obzira što nisu teritorijalno povezane. “Ljudi ne znaju zemljopis, jer je jasno da Vareš graniči sa Sarajevskom županijom, te je prirodno da bude u njoj”, istaknuo je Čolak, koji očekuje da se uskoro povede rasprava o cjelovitim izmjenama Zakona o federalnim jedinicama koje bi definirale način promjene granica županija i mogućnost prelaska općina u druge županije. /dnevni-list

{googleAds}<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4856610173099525";
/* 300x250, HOSTAMO SL-TEX */
google_ad_slot = "8444226637";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>{/googleAds}