Arhiva članaka HRsvijet.netRoditelji koji vježbaju redovito na taj način sprječavaju debljinu kod svoje djece, tvrde znanstvenici.

Istraživanje u kojem je sudjelovalo preko 5.400 djece otkrilo je kako su najaktivnija ona djeca čiji su roditelji također bili aktivni i bavili se nekim sportom najmanje dva puta tjedno po sat vremena.

„Ovo je za sada najveće istraživanje ovakvog tipa, koje se koristi objektivnim mjernim jedinicama, a kojim se istražuje utjecaj navika roditelja na djecu“, izjavio je Calum Mattocks jedan od znanstvenika koji su provodili istraživanje.

On vjeruje da obrazovanje može utjecati na želju za fizičkom aktivnošću kod djece, ali da djeca uče najviše na primjeru roditelja, što znači da bi roditelji svojim primjerom trebali pokazati djeci kako se trebaju ponašati i kako spriječiti debljinu./covermagazin.com


{googleAds}<script type="text/javascript"><!--

google_ad_client = "pub-4856610173099525";

/* 300x250, HOSTAMO SL-TEX */

google_ad_slot = "8444226637";

google_ad_width = 300;

google_ad_height = 250;

//-->

</script>

<script type="text/javascript"

src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

</script>{/googleAds}